Wojewódzkie związki

Dolnośląski OZTS
Krakowski OZTS
Kujawsko-Pomorski ZTS
Łódzki OZTS
Mazowiecki OZTS
Opolski ZTS
Podkarpacki OZTS
Podlaski OZTS
Pomorski ZTS
Śląski OZTS
Świętokrzyski OZTS
Warmińsko-Mazurski ZTS
Wielkopolski ZTS
Zachodniopomorski ZTS